Pardon, ale musíme se zeptat.

Bylo Vám už 18 let?


PRAVIDLA OCHRANY SOUKROMÍ

Klíčové informace
Tato Pravidla ochrany soukromí pravidla popisují, jak firma Ing. et Ing. Stanislav Martinek (IČO 68676387) chrání a používá informace, které ji předáte při používání těchto stránek.
Pokud nám při použití těchto stránek poskytnete vaše údaje, použijeme je pouze takovým způsobem, který je zde popsaný a je v souladu s těmito pravidly.
Čas od času tato pravidla aktualizujeme. Aktuální verze je vždy zveřejněna na těchto stránkách.

Úvod
Shromažďujeme a používáme některé informace o jednotlivcích tak, abychom jim mohli nabídnout produkty a služby a některé funkce na těchto stránkách. Informace také sbíráme proto, abychom lépe pochopili, jak uživatelé používají tyto stránky a abychom jim mohli včas zobrazovat relevantní informace.

Jaké informace shromažďujeme?
Při každé registraci, přihlášení, nákupu produktu nebo služby a pokaždé, když někdo navštíví tuto stránku, shromažďujeme určité informace způsobem, který je popsán v následujících odstavcích.

Informace poskytnuté uživatelem
Informace sloužící k identifikaci (například jméno a e-mailová adresa), které zadáváte při registraci nebo účasti na různých aktivitách na stránkách.
Cookies:
Při návštěvě našich stránek vám můžeme na váš počítač poslat jeden nebo více souborů tzv. cookie - jedná se o malý textový soubor obsahující řetězec alfanumerických znaků, který jednoznačně identifikuje váš prohlížeč.
Používáme dva typy cookies, trvalé a jednorázové.
Trvalý soubor cookie zůstává na pevném disku i po zavření prohlížeče. Trvalé soubory cookies mohou být použity vaším prohlížečem při další návštěvě našich stránek. Trvalé soubory cookies můžete odstranit (řiďte se prosím pokyny v nápovědě vašeho prohlížeče).
Jednorázové cookie soubory jsou dočasné a jsou smazány, jakmile zavřete prohlížeč.
Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby žádné soubory cookies nepřijímal, nebo aby jejich přijetí indikoval. Některé funkce našich stránek nicméně nemusejí být plně funkční, pokud funkci přijímat cookies vypnete.
Soubory protokolu:
Váš prohlížeč automaticky hlásí našemu serveru některé z informací při každém zobrazení webové stránky.
Při registraci na našich stránkách nebo při jejich prohlížení naše servery zaznamenávají určité informace, které váš webový prohlížeč odesílá při každé návštěvě webové stránky.
Tyto protokoly serveru (tzv. log soubory) mohou obsahovat informace, jako je například váš webový požadavek, IP adresa, typ prohlížeče, jazyk prohlížeče, odkazující / výstupní stránky a URL, typ platformy, počet kliknutí, názvy domén, vstupní stránky, počet zhlédnutých stránek a pořadí těchto stránek, množství času stráveného na určitých stránkách, datum a čas vašeho požadavku a jeden nebo více souborů cookies, které mohou jednoznačně identifikovat váš prohlížeč.

Jak používáme tyto informace
Pokud nám poskytnete vaše identifikační údaje, použijeme je, abychom zajistili funkčnost stránek a poskytli vám takové funkce, které potřebujete.
Jakékoliv osobní informace nebo obsah, které dobrovolně sdílíte online (v diskuzních fórech, blozích, ve vašem osobním profilu atd.) jsou veřejně přístupné a mohou být shromažďovány a použity ostatními lidmi. Jakékoliv obrázky, videa, které se rozhodnete sdílet, mohou být distribuovány po internetu a jinými médii a mohou být dostupné široké veřejnosti.
Vaši e-mailovou adresu můžeme použít k nemarketingovým nebo administrativním účelům (například vás informovat o rozsáhlejších změnách na našich stránkách, nebo k poskytnutí zákaznického servisu). Používáme jak osobní údaje, tak některé neosobní údaje (například anonymní uživatelská data, soubory cookies, IP adresy, typ prohlížeče, data o kliknutích apod.) abychom mohli zlepšovat kvalitu i design poskytovaných služeb, vytvářet nové funkce a akce. Za tímto účelem ukládáme, sledujeme a analyzujeme uživatelské chování, nastavení a trendy.
Používáme cookies a log soubory za účelem:
- zapamatování informací, které tak nebudete muset znovu zadávat při další návštěvě našich stránek;
- poskytování přizpůsobeného obsahu a informací;
- sledování našich marketingových kampaní;
- sledování souhrnných ukazatelů, jako je celkový počet návštěvníků a provoz;
- sledování vašich příspěvků a dotazů;
- diagnózy a opravy technických problémů nahlášených našimi uživateli, které jsou spojeny s IP adresami pod kontrolou konkrétní webové společnosti nebo poskytovatele připojení;
- k přístupu k vašim informacím po vaší registraci a zakoupení produktů nebo služeb.

Kdy zveřejňujeme získané informace
Poskytujeme osobní údaje a neosobní identifikaci správci webových stránek za účelem zpracování těchto informací v našem zastoupení. Vyžadujeme, aby tato třetí strana souhlasila se zpracováním takových informací v souladu s našimi Pravidly ochrany soukromí a vynakládáme přiměřené úsilí na to, aby omezila používání těchto informací a jednala s odpovídající úrovní soukromí a bezpečnosti.
Můžeme uvolnit Vaše osobní identifikační údaje a / nebo neosobní identifikaci, pokud to bude vyžadovat zákon, nebo v dobré víře, že je tato akce nezbytná k dosažení souladu se státními zákony (např. autorského práva EU), nebo v reakci na soudní příkaz, předvolání, nebo příkaz k domovní prohlídce.
Výluku z těchto pravidel představují pouze důvody uvedené v článku 85 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů.
Sdílení informací může být nezbytné při vyšetřování, prevenci, dalších krocích týkajících se podezřelých osob nebo nezákonné činnosti, včetně, ale nikoli výhradně, činností jakými je: podvod, potenciální hrozby obecného ohrožení nebo hrozby fyzické bezpečnosti jakékoli osoby; případně v jiných případech, jak to umožňuje zákon.
Rovněž si vyhrazujeme právo zveřejnit osobní údaje a / nebo neosobní identifikační informace, které považujeme, v dobré víře, za vhodné nebo nutné v případě, v případě ochrany před hrozícím porušením zákona, při prošetřování nároků a tvrzení třetích stran v případě obvinění, při pomoci policii či státním organizacím, k ochraně bezpečnosti nebo integrity našich webových stránek a služeb, a při výkonu nebo ochraně práv, majetku nebo osobní bezpečnost společnosti, našeho personálu, našich uživatelů nebo dalších.

Vaše nastavení
Můžete, samozřejmě, odmítnout vyplnit osobní identifikační údaje prostřednictvím našich služeb, v tomto případě vám nemusíme být schopni poskytnout určité služby. Můžete aktualizovat nebo opravit vaše osobní údaje v profilu a nastavit váš kontaktní e-mail kdykoliv při návštěvě stránky. Vezměte prosím na vědomí, že některé soubory nahrané uživateli na našich stránkách nelze odstranit a nadále podléhají našim Podmínkám ochrany soukromí.
Je v souladu s těmito Pravidly ochrany soukromí, že osobní údaje, které nám při používání těchto webových stránek poskytnete za účelem objednání produktů nebo služeb, použijeme pouze pro účely vyřízení objednávky a pro splnění zákonných povinností, zejména pro vystavení faktury a vedení účetnictví nebo daňové evidence. Při používání těchto osobních údajů dbáme všech zásad, které vyžaduje obecné nařízení o ochraně osobních údajů, zejména zásad privacy by design a privacy by default.

Bezpečnost
Vynakládáme komerčně přiměřená fyzická, manažerská a technická opatření pro zachování integrity dat a zabezpečení vašich osobních údajů. Nemůžeme však zajistit nebo zaručit bezpečnost veškerých informací, které sdělujete naší firmě, a činíte tak na vlastní nebezpečí. Jakmile jsme získali informace, které jste odeslali, vynaložíme obchodně přiměřené úsilí k zajištění bezpečnosti našich systémů. Uvědomte si však, prosím, že to není zárukou, že tyto informace nebudou přístupné, zveřejněny, změněny nebo ztraceny v důsledku narušení některé z našich fyzických, technických, nebo manažerských bezpečnostních opatření.
Případné dotazy a připomínky k těmto Pravidlům ochrany soukromí, prosím, odešlete na e-mailovou adresu stanislav.martinek@email.cz nebo nám napište na adresu: Stanislav Martinek, Školní 3010/14, 697 01 Kyjov.

Poslední úpravy tohoto dokumentu proběhly jako reakce / v souladu s obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR): 1. srpna 2018.